apteka słoneczna rybnik energetyków ad 8

W momencie rozpoczęcia badań, gdy występowały wysokie poziomy lekooporności, zdolność replikacji była znacznie zmniejszona. Po zaprzestaniu leczenia lekami przeciwretrowirusowymi, pojawił się wirus wrażliwy na leki i zwiększyła się zdolność replikacji wirusa. Chociaż testy rekombinowanego wirusa nie mogą mierzyć wszystkich aspektów sprawności wirusowej, te pomiary pojemności replikacyjnej in vitro potwierdzają nasze obserwacje in vivo, że w przypadku braku terapii, wirus wrażliwy na leki ma większą zdolność do replikacji niż wirus oporny na lek. Odpowiedź wirusologiczna na skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest często ograniczona u pacjentów, u których nie uzyskano trwałej supresji wirusa przy innych schematach. Ten brak skuteczności wynika częściowo z szerokiej oporności krzyżowej, która jest powszechnie obserwowana w klasach leków przeciwretrowirusowych.1,2 W związku z tym istnieje rosnące zainteresowanie potencjalnymi korzyściami terapeutycznymi przerwania leczenia u pacjentów, którzy nie mieli kompletnego wirusa. tłumienie. 11 Hipotetycznie wirus odporny na wiele leków może być tak nie nadający się do stosowania, że nie będzie trwał przez czas nieokreślony w przypadku braku terapii, a zatem da pacjentom odnowioną możliwość trwałej supresji wirusa. Nasza obserwacja, że lekooporność szybko ustępowała w przypadku braku terapii, może potwierdzać tę hipotezę. Jednak utrzymywanie się niskiego poziomu lekoopornego wirusa w długożyciowych rezerwuarach komórkowych nadal pozostaje problemem12-14. U kilku z naszych pacjentów lek oporny na leki wykryto w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej kilka tygodni po wirusie osocza. przesunięte do fenotypu wrażliwego na lek.
Podsumowując, wśród pacjentów z uporczywą wiremią, leczenie przeciwretrowirusowe wiąże się z ciągłymi korzyściami immunologicznymi i wirusologicznymi. Ta korzyść odzwierciedla połączenie ciągłej aktywności przeciwwirusowej i utrzymywania populacji wirusowej o zmniejszonej zdolności replikacyjnej. Chociaż odległe kliniczne implikacje naszych odkryć pozostają jeszcze nieokreślone, dalsze leczenie schematem zawierającym inhibitory proteazy u pacjentów z ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi może wiązać się z utrzymującymi się korzyściami klinicznymi.
[hasła pokrewne: la sorpresa żywiec, zatrucie opiatami, stomatolog włocławek ]
[przypisy: gascolt lublin, la sorpresa żywiec, homocysteina badanie cena ]