Wrzaskowe u niemowląt z doustną szczepionką przeciwko rotawirusom ad 6

Różnica między tymi dwoma szacunkami nie była statystycznie istotna (P = 0,22). Rysunek 2. Rysunek 2. Wiek w momencie wgłobienia. Górny wykres pokazuje wiek 52 dzieci, które zaszczepiono pierwszą, drugą lub trzecią dawką RRV-TV 14 lub mniej dni przed wgłębieniem. Dolny wykres przedstawia wiek 355 niemowląt z wgłębieniem, któ...

Najnowsze zdjęcia w galerii datman:

331#olx pajeczno , #fomepizol , #głuchoniemota , #układ krwionośny prezentacja , #ciało hoffy , #zatrucie opiatami , #proba valsalvy , #gemcytabina , #olx jaroslaw , #sedacja w intensywnej terapii ,