Rekombinowana ludzka erytropoetyna dla pacjentów z AIDS leczonych zydowudyną ad 8

Wysypki skórne, które były związane z pozytywną reaktywnością pęcherzowo-ropniową w śródskórnych testach skórnych, wystąpiły u dwóch pacjentów – jednego w grupie placebo i jednego w grupie erytropoetyny. Ponieważ okres opóźnienia między rozpoczęciem terapii a początkiem reaktywności był zbyt krótki, aby wystąpiło uczulenie immunologiczne, de novo, pacjenci ci prawdopodobnie mieli uprzednio uczulone IgE-zależne składniki składników badanych leków. Może to być związane albo z immunosupresją wywołaną AIDS, albo z wcześniejszą ekspozycją na produkty krwiopochodne. Potencjalne korzyści leczenia erytropoetyną u pacjentów otrzymujących zydowudynę należy również rozważyć w świetle innych problemów. Immunosupresja wywołana przez transfuzję, chociaż uważana za ważną kwestię w innych chorobach, nie była badana w populacji z AIDS. Potrzebujemy dalszych danych, aby ustalić wpływ transfuzji na stan odporności tej grupy. Pod koniec leczenia w naszym badaniu, przeciętne zapotrzebowanie na transfuzję pacjentów z niskimi do prawidłowych poziomami endogennej erytropoetyny wynosiło 2,74 jednostki miesięcznie w grupie placebo i 0,84 jednostki w grupie erytropoetyny. To odkrycie sugeruje, że stosowanie nawet umiarkowanych ilości erytropoetyny może oszczędzać duże ilości krwi w okresie rosnącej potrzeby.
Optymalna dawka erytropoetyny w tej populacji pozostaje do ustalenia. Dawka podana w tym badaniu okazała się wystarczająca, aby ograniczyć zapotrzebowanie na transfuzję u większości pacjentów, ale nieadekwatna do uzyskania klinicznie znaczącego wzrostu hematokrytu. Czy dawka erytropoetyny powinna być podana tylko w celu obniżenia zapotrzebowania na transfuzję lub w celu normalizacji hematokrytu. To pytanie ma istotny wpływ zarówno na jakość życia pacjenta, jak i koszty terapii. Należy zbadać kryteria leczenia erytropoetyną. Chociaż pacjenci z niskimi poziomami endogennej erytropoetyny ze względu na stopień anemii wydają się najbardziej korzystać, wybrany punkt odcięcia 500 IU na litr może zależeć od dawki zarówno dla erytropoetyny, jak i zydowudyny. Jest możliwe, że przy wyższych dawkach erytropoetyny lub niższych dawkach zydowudyny mogą również reagować pacjenci z wyższymi poziomami erytropoetyny w linii podstawowej.
Erytropoetyna, w przeciwieństwie do zydowudyny, prawdopodobnie nie wpływa na replikację HIV in vivo. Dane laboratoryjne dotyczące monocytów od pacjentów zakażonych szczepem BAL wirusa HIV, który jest zwrotnikiem dla tego typu komórek, nie wykazały regulacji w górę in vitro z rekombinowaną ludzką erytropoetyną (Groopman J: komunikacja osobista). Nasz profil działań niepożądanych sugeruje, że pacjenci z AIDS wydają się nieco zdrowsi podczas przyjmowania erytropoetyny, ale może to być artefakt niewielkiej liczby pacjentów. To wstępne badanie wymaga potwierdzenia. Ponieważ główną ograniczającą cechą leczenia zydowudyną jest niedokrwistość, korygowanie lub zapobieganie niedokrwistości wywołanej przez zydowudynę może mieć kluczowe znaczenie w przedłużaniu życia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Częściowo wsparte dotacją z Ortho Pharmaceutical Corp.
Zgodnie z polityką czasopisma autorzy dostarczyli następujące informacje: Dr Abels, Tsai i Rudnick są pracownikami Ortho Pharmaceutical Corp. i akcjonariuszami w jej spółce dominującej, Johnson & Johnson.
Author Affiliations
Z Uniwersytetu Miami, Miami, Fia. (MF); Porton Medical Group, Sherman Oaks, CA (JE Galpin); Szpital New England Deaconess i Harvard Medical School, Boston (JDL, JE Groopman); Graduate Hospital, Philadelphia (DHH); Los Angeles Oncologic Institute, Los Angeles (PK); UCLA School of Medicine, Los Angeles (SM); Orlando, Fla. (WR); Community Research Initiatives, New York (BS); Beth Israel Medical Center, Nowy Jork (RZ); i Ortho Pharmaceutical Corp., Raritan, NJ (RIA, HCT, SAR). Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr Rudnick z RW Johnson Pharmaceutical Research Institute firmy Ortho Pharmaceutical Corp., Rte. 202, PO Box 300, Raritan, NJ 08869.

[hasła pokrewne: joanna ferdynus, atp skarzysko, gryfit puławy ]