Skuteczność szczepionki koniugatowej pneumokokowej przeciwko ostremu zapaleniu ucha środkowego ad

Okazały się immunogenne u niemowląt, 20-26 indukujące pamięć immunologiczną 21, 21, 27 i tworzenie przeciwciał wykrywalnych w wydzielinie śluzówkowej28 i zmniejszanie nosowo-nosowego transportu pneumokoków. 29-32 W pierwszym badaniu skuteczności przeprowadzonym w północnej Kalifornii Szczepionka miała niemal 100-procentową skuteczność przeciwko inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym u dzieci.33 Skuteczność szczepionki w zmniejszaniu liczby przypadków zapalenia ucha środkowego z dowolnej przyczyny wynosiła 7%, a skuteczność zmniejszała liczbę wizyt u lekarzy z powodu zapalenia ucha środkowego. 9 procent. Zbadaliśmy skuteczność ochronną tej samej heptawalentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej przeciwko potwierdzonemu hodowlą, swoistym dla serotypu pneumokokowemu zapaleniu ucha środkowego u dzieci. Metody
Fiński test szczepionki przeciwko zapaleniu ucha środkowego był prospektywnym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniem kohortowym przeprowadzonym między grudniem 1995 r. A marcem 1999 r. I pierwotnie zaprojektowanym do oceny skuteczności dwóch heptawalentnych skoniugowanych szczepionek w profilaktyce pneumokokowego ostrego zapalenia ucha środkowego. Szczepionki zawierały serotypy pneumokokowe 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F, sprzężone albo z nietoksycznym analogiem toksyny błoniczej CRM197, albo z kompleksem białka błony zewnętrznej meningokokowej. Obie szczepionki badano równolegle i porównano z tą samą szczepionką kontrolną (szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B). Prezentujemy tutaj wyniki związane ze skutecznością i bezpieczeństwem skoniugowanej szczepionki pneumokokowo-CRM197.
Studiuj kliniki i przedmioty
Osiem klinik badawczych, z których każda miała specjalnie wyszkoloną pielęgniarkę i lekarza prowadzącego badanie, powstało w społecznościach w Tampere (populacja, 191 000), Kangasala (22 000) i Nokia (27 000) w Finlandii. Rodziny żyjące w tych społecznościach zostały poinformowane o badaniach w poradniach prenatalnych, a także przez publiczne pielęgniarki w placówkach opieki zdrowotnej podczas pierwszej wizyty po urodzeniu dziecka. Rodzice zainteresowani uczestnictwem złożyli wizytę w klinice w ich okolicy. Następnie personel badawczy przekazał szczegółowe informacje na temat projektu badania i procedur, a rodzice, którzy wyrazili chęć uczestnictwa, podpisali formularz zgody, aby zapisać dziecko do badania.
Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej (zmienionej w Hongkongu, 1989 r.). Protokół badania został oceniony przed rozpoczęciem badania przez komisję etyczną Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Finlandii, przez Narodową Agencję Leków oraz przez odpowiednie lokalne organy ds. Zdrowia (komisję etyczną i radę zdrowia w Tampere, oraz rady zdrowia Kangasala i Nokia). Powołano zewnętrzny komitet doradczy, który doradzał śledczym i przeglądał postępy w badaniu oraz bezpieczeństwo uczestników.
Szczepionki i szczepienia
Szczepionka pneumokokowa przygotowana przez firmę Wyeth Lederle Vaccines (Pearl River, NY) składała się z 2 .g każdego otoczkowego polisacharydu serotypu pneumokokowego 4, 9, 14, 19F i 23F, 4 .g polisacharydu serotypu 6B i 2 .g serotypu oligosacharydu 18C każda skoniugowana indywidualnie z białkiem CRM197. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przygotowana przez Merck Sharp & Dohme (West Point, PA), zawierała 5 ug rekombinowanego białka powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.
Szczepionkę badaną podawano domięśniowo dzieciom w wieku około 2 miesięcy (6 do 13 tygodni), 4 miesięcy (14 do 21 tygodni), 6 miesięcy (22 do 29 tygodni) i 12 miesięcy (11 do 14 miesięcy)
[więcej w: głuchoniemota, złamanie kości łonowej, zwichnięty kciuk ]
[podobne: halim częstochowa, pzs nr 1 w kościerzynie, amegra ]