Źródła wykorzystywane do zdobywania wiedzy ACA cz. 2

width=300Podczas gdy większość uczestników poprawnie odpowiedziała na wszystkie 4 pytania dotyczące wiedzy, nadal istnieją luki. Około jedna trzecia uczestników odpowiedziała Nie wiem na co najmniej 1 pytanie. Prawie 20% nie wiedziało, że ACA zapewnia dotacje osobom o niskich dochodach na zakup ubezpieczenia zdrowotnego. Ponad 10% nie wiedziało, że ACA jest niezgodne z prawem, aby wykluczyć osobę z planu ubezpieczeniowego z powodu wcześniejszego stanu. Co więcej, 1 na 10 uczestników nie wiedziało, że ACA nie eliminuje programu White Ryan.

Z naszego badania wynika, że ​​91% wiedziało, że ACA nie eliminuje federalnego programu Ryana Whitea. Jest to sprzeczne z niedawnym badaniem PLWH, którzy otrzymują opiekę w klinice akademickiej Ryan White w Nebrasce. W ich badaniu 74% nie było pewnych, czy ACA eliminuje Ryana Whitea. Jest to kluczowy obszar, w którym większość dostawców leków na HIV ma prawidłowe informacje i może wykorzystać ich wiedzę do informowania i zapewnienia PLWH [9].