Źródła wykorzystywane do zdobywania wiedzy ACA cz. 1

width=300Większość uczestników badania była lekarzami. Prawie 30% prowadzilo opiekę medyczną w zakresie HIV od <5 lat, a ta sama liczba była w praktyce od> 20 lat. Nasze badanie ujawnia szeroki zakres źródeł wykorzystywanych do zdobywania wiedzy ACA. Co ciekawe, 32% dostawców medycznych HIV zgłosiło otrzymywanie informacji ACA od swoich pacjentów z kliniki. Strony internetowe i gazety lub czasopisma były 2 najczęściej zgłaszanymi źródłami i najczęściej były wymieniane jako główne źródło informacji ACA dla dostawców usług medycznych. Nieco więcej niż 1 na 10 uczestników podało, że głównym źródłem informacji na temat ACA byli menedżerowie ośrodków klinicznych. To była trzecia najczęstsza odpowiedź. Ponadto prawie jedna trzecia dostawców usług medycznych zgłosiła, że źródłem byli pracownicy kliniki / szpitala: administratorzy kliniki, pracownicy socjalni kliniki, personel kliniki lub inny personel szpitala.

W ostatnich badaniach nad PLWH, u lekarzy którzy pracują w akademickim centrum medycznym w Nebrasce, najczęstsze źródła wiedzy na temat ACA to telewizja (59%) i pracownicy biur medycznych (50%). Telewizja była trzecim najczęściej podawanym źródłem informacji na temat dostawców HIV, ale tylko 4% stwierdziło, że jest to ich główne źródło.
[więcej w: halim częstochowa, pzs nr 1 w kościerzynie, amegra ]